Více o naší pomoci

 

Proč pomáháme

Nejsou nám lhostejné osudy dětí, starých či nemocných lidí, kterým v životě nepřálo štětstí.

Proto jsme se rozhodli, že nebudeme jen místem k prodeji rukodělných výrobků a místem k setkávání stejně nadšených lidí, ale budeme, s Vaší pomocí, cíleně finančně pomáhat.

 

 

 

 

Jak pomáháme

Merkada.cz zveřejňuje pravidelně příběhy. Vy hlasujete, kde máme pomoci.

Každý měsíc vybereme 3 výherní příběhy s největším počtem hlasů. Těmto příběhům věnujeme 20% ze své provize.

 

 

 

 

Pomáhejte s námi

Věříme, že i Vám nejsou příběhy lhostejné, a proto PRODÁVEJTE, KUPUJTE, HLASUJTE, SDÍLEJTE.

Společně tak pomůžeme mnoha lidem.

 

 

 

 

100% částky konkrétnímu příběhu

Spolupracujeme jen s nadacemi, které darují 100% z vybrané částky konkrétnímu příběhu.